Опция за връщане на продукт:

В tom-bg.com можете не само да купувате лесно, но и да връщате лесно продукти. Ако не сте доволен/на от закупения от Вас продукт, независимо от причината, можете да го върнете след 14 дни от употреба. Начинът, по който да направите това, e да изпратите имейл на info@tom-bg.com с описание защо връщате продукта или да ни пишете на @tom.thermochromic във Фейсбук.

Правото на връщане не може да се приложи в следните случаи:

– когато закупените от Вас продукти не са запечатани. Това означава, че от съображения за здравето и хигиената на продуктите, те не са подходящи за връщане, ако са разпечатани и/или използвани след доставката им;
– за връщане на стоки, ако поради естеството си те са били неразделно смесени с други стоки след доставката;

Образец на формуляр за връщане на продукт:

(Ако искате да върнете продукт към нас, моля, попълнете този формуляр и го изпратете обратно.)

– Мутив БГ ООД, телефон: +359892238257, имейл адрес: info@tom-bg.com

– Аз/ ние (*) отменяме сключения от мен/нас (*) договор за закупуване на следните стоки (*)/
предоставяне на следната услуга (*)

– Поръчано на (*)/получено на (*)

– Име на потребител(и)
– Адрес на потребител(и)
– Подпис на потребител(и) (само ако уведомлението е направено на хартиен носител)
– Дата

(*) Изтрийте, когато не е приложимо.

Последици от връщането. Възстановяване на направено плащане:

Ако връщате продукт, ние ще върнем към Вас всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че сте избрали различен тип доставка от най-евтината предлагана стандартна доставка от нас, незабавно и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който получихме уведомлението за връщане на продукт от Ваша страна. За това погасяване ние използваме същото средство за плащане, което сте използвали в първоначалната транзакция, освен ако нещо друго не е изрично договорено с Вас. При никакви обстоятелства няма да ви бъдат начислени такси за това изплащане.

Можем да откажем възстановяване на плащане, докато не получим обратно стоките или докато не предоставите доказателство, че сте върнали стоките, в зависимост от това кое от двете е по-рано.