HOE WERKT TOM?

How does TOM work?

How does TOM work? TOM Thermochromic Application. With Thermochromic Effect. It contains specialized heat-sensitive pigments, whose molecules are called “thermochromic liquid crystals *”. When the product is applied to the skin. There is an increase in body temperature leads to a reaction that changes the color of the pigments. The sensitivity of the reaction is extremely high. Which means that changes in the color of the pigments occur at a strictly defined temperature. Given that the product is applied directly to human skin. The change in pigment color directly corresponds to changes in body temperature. The influence of ambient temperature is minimized.


* Thermochromic Materials rely on specific physico-chemical reactions. It is allowing their integration into products, allowing monitoring of body temperature.

Hoe werkt TOM?

TOM Thermochrome Applicatie met Thermochroom Effect bevat gespecialiseerde warmtegevoelige pigmenten, waarvan de moleculen “thermochrome vloeibare kristallen*” worden genoemd. Wanneer het product op de huid wordt aangebracht, leidt een verhoging van de lichaamstemperatuur tot een reactie die de kleur van de pigmenten verandert. De gevoeligheid van de reactie is extreem hoog, waardoor kleurveranderingen van de pigmenten optreden bij een strikt gedefinieerde temperatuur. Aangezien het product rechtstreeks op de menselijke huid wordt aangebracht, komt de verandering in pigmentkleur direct overeen met veranderingen in lichaamstemperatuur en wordt de invloed van de omgevingstemperatuur geminimaliseerd.


* Thermochrome materialen zijn afhankelijk van specifieke fysisch-chemische reacties, waardoor ze in producten kunnen worden geïntegreerd en de lichaamstemperatuur kan worden gecontroleerd.

Wat zegt TOM?

De reactietijd van het thermochrome pigment in de TOM Thermochrome Applicatie met een Thermochroom Effect is ongeveer 30 seconden, gerekend vanaf de daadwerkelijke toepassing van het product op de huid.

Als de applicatie van kleur verandert van het origineel naar een andere en deze langer dan 15-20 minuten aanhoudt, is dit een teken van een veranderde temperatuur van het huidoppervlak. Afhankelijk van de veranderde kleur kan de gebruiker informatie krijgen over zijn temperatuurniveau en een nieuwe controle uitvoeren met een echte thermometer of in overleg met een medische professional, afhankelijk van uw gezondheidstoestand.

Koop je TOM Thermochromic

TOT 36.9°C

De kleur van de applicatie is zwart

37.1 – 37.3°C

De kleur van de applicatie is purper

OVER 37.4°C

De kleur van de applicatie is roze

Adres

2760 Razlog, 5 Tsar Samuil Str.

Contact Telefoon

(00) 359 892 238 257

E-mailadres

info@tom-bg.com