Group-7672.png

Applicatie met
Thermochroom Effect

TOM Thermochromic is de eerste vloeistofthermometer die rechtstreeks op de huid wordt aangebracht. Tot 24 uur na de eerste toepassing bewaakt het product veranderingen in lichaamstemperatuur.

Het product verandert van kleur, afhankelijk van uw lichaamstemperatuur, waardoor een vroege detectie van ziekte, profylactische monitoring en preventie van oververhitting van het hele lichaam mogelijk is.

Applicatie met

Thermochroom Effect

Group-7670.svg

Изберете ТОМ

Термоиндикатор ТОМ

Защо да изберете ТОМ?

Запознайте се с ползите и приложенията на Термоиндикатор ТОМ.

Термоиндикатор ТОМ

ТОМ (Temperature Observation Meter) представлява температурен индикатор за прилагане върху кожни повърхности (контактна термография). ТОМ съдържа специализирани топлочувствителни пигменти, в чиито молекули са включени термохроматични течни кристали. 

При повишаване на телесната температура пигментите реагират, като променят цвета си. Чувствителността на измерването е изключително висока – отклонение до 0.1°С., за сравнение – електронните термометри могат да дадат до 1.5°C. За разлика от температурните ленти, при дермална апликация кристалите имат директен контакт с кожата, осигуряващ изключително висока прецизност на измерването.

Повишението на телесната температура (пирексия), в отговор на протичащо инфекциозно заболяване, е реакция на организма, която подпомага оздравителния процес. По време на настинка, грип, след ваксинация или други състояния, ТОМ осигурява възможност за продължителен мониторинг. 

Особено подходящ за домашна и външна употреба в затворени пространства (училища, детски градини, лечебни заведения, търговски площи и др.), по време на есенно-зимния период, за ограничаване разпространението на инфекциозни заболявания. Създаден като противоепидемична мярка.