КАКВО Е ТОМ?

Как работи TOM?

Как работи ТОМ – TOM Thermochromic Апликация с Термохромен Ефект съдържа специализирани чувствителни на топлина пигменти, чиито молекули се наричат „термохромни течни кристали *“.

 

Как работи том. Когато продуктът е нанесен върху кожата, повишаването на телесната температура води до реакция, която променя цвета на пигментите. Чувствителността на реакция е изключително висока, което означава, че промените в цвета на пигментите настъпват при строго определена температура.

 

Имайки предвид, че продуктът се нанася директно върху човешка кожа, промяната на цвета на пигмента пряко кореспондира с промените в телесната температура, а влиянието на температурата на околната среда е сведено до минимум.

 

* Термохромните материали разчитат на специфични физико-химични реакции, позволяващи интеграцията им в продукти, позволяващ наблюдение на телесната температура.

Как работи TOM?

TOM Thermochromic Апликация с Термохромен Ефект съдържа специализирани чувствителни на топлина пигменти, чиито молекули се наричат „термохромни течни кристали *“. Когато продуктът е нанесен върху кожата, повишаването на телесната температура води до реакция, която променя цвета на пигментите. Чувствителността на реакция е изключително висока, което означава, че промените в цвета на пигментите настъпват при строго определена температура. Имайки предвид, че продуктът се нанася директно върху човешка кожа, промяната на цвета на пигмента пряко кореспондира с промените в телесната температура, а влиянието на температурата на околната среда е сведено до минимум.


* Термохромните материали разчитат на специфични физико-химични реакции, позволяващи интеграцията им в продукти, позволяващ наблюдение на телесната температура.

Какво казва ТОМ?

Времето за реакция на термохромните пигменти, включени в състава на TOM Thermochromic Апликация с Термохромен Ефект е приблизително 30 секунди, считано от момента на прилагането на продукта върху кожата.

В случай че апликацията промени цвета си от изходния към друг и го запази за период по-дълъг от 20 минути, това е признак за променена повърхностна температура. В зависимост от променения цвят, потребителят може да получи информация за нивото на температурата си и да направи повторна проверка с термометър или да проведе консултация с лекар, в зависимост от здравословното си състояние.

ДО 36.9°C

Цветът на апликацията е черен

37.1 – 37.3°C

Цветът на апликацията е лилав

НАД 37.4°C

Цветът на апликацията е розов

Адрес

2760 Разлог, ул. "Цар Самуил" №5

Тел. за връзка

(00) 359 892 238 257

Email адрес

info@tom-bg.com