Group-7672.png

Application with
Thermochromic Effect

TOM Thermochromic is the first liquid thermometer that is applied directly to the skin. Up to 24 hours after the initial application, the product monitors changes in body temperature.

The product changes its color, depending on your body temperature, which allows early detection of disease, prophylactic monitoring and prevention from overheating of the entire body.

Application with

Thermochromic Effect

Group-7670.svg

Изберете ТОМ

Термоиндикатор ТОМ

Защо да изберете ТОМ?

Запознайте се с ползите и приложенията на Термоиндикатор ТОМ.

Термоиндикатор ТОМ

ТОМ (Temperature Observation Meter) представлява температурен индикатор за прилагане върху кожни повърхности (контактна термография). ТОМ съдържа специализирани топлочувствителни пигменти, в чиито молекули са включени термохроматични течни кристали. 

При повишаване на телесната температура пигментите реагират, като променят цвета си. Чувствителността на измерването е изключително висока – отклонение до 0.1°С., за сравнение – електронните термометри могат да дадат до 1.5°C. За разлика от температурните ленти, при дермална апликация кристалите имат директен контакт с кожата, осигуряващ изключително висока прецизност на измерването.

Повишението на телесната температура (пирексия), в отговор на протичащо инфекциозно заболяване, е реакция на организма, която подпомага оздравителния процес. По време на настинка, грип, след ваксинация или други състояния, ТОМ осигурява възможност за продължителен мониторинг. 

Особено подходящ за домашна и външна употреба в затворени пространства (училища, детски градини, лечебни заведения, търговски площи и др.), по време на есенно-зимния период, за ограничаване разпространението на инфекциозни заболявания. Създаден като противоепидемична мярка.