Πώς να χρησιμοποιήσετε

Πώς να χρησιμοποιήσετε το TOM Thermochromic?

 1. Ξεκινήστε ανακινώντας ενεργά το γυάλινο μπουκάλι με το μαύρο καπάκι για τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.
 2. Γυρίστε το μπουκάλι ανάποδα και αφαιρέστε το μαύρο καπάκι.
 3. Επιλέξτε την περιοχή στην οποία θέλετε να εφαρμόσετε το προϊόν (οι περιοχές που αναφέρονται περιγράφονται και απεικονίζονται παρακάτω).
 4. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του δέρματός σας έχει στεγνώσει καλά και ότι δεν έχετε βάλει κανένα μέικ απ, κρέμες ή λάδια πάνω της.
 5. Χρησιμοποιήστε το καπάκι roll-on για να εφαρμόσετε απαλά το προϊόν με τη μορφή κυκλικής εφαρμογής, χρησιμοποιώντας κυκλικές κινήσεις.

When to use TOM?

 1. When to use TOM – Start by actively shaking the glass bottle with the black cap for at least 15 seconds.
 2. Turn the bottle upside down and remove the black cap.
 3. Select the area in which you want to apply the product (the areas listed are described and illustrated below).
 4. Make sure that the surface of your skin is well dried and that you have not applied any make-up, creams or oils on it.
 5. Use the roll-on cap to gently apply the product in the form of a circular application, using circular motions.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το TOM Thermochromic?

 1. Ξεκινήστε ανακινώντας ενεργά το γυάλινο μπουκάλι με το μαύρο καπάκι για τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.
 2. Γυρίστε το μπουκάλι ανάποδα και αφαιρέστε το μαύρο καπάκι.
 3. Επιλέξτε την περιοχή στην οποία θέλετε να εφαρμόσετε το προϊόν (οι περιοχές που αναφέρονται περιγράφονται και απεικονίζονται παρακάτω).
 4. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του δέρματός σας έχει στεγνώσει καλά και ότι δεν έχετε βάλει κανένα μέικ απ, κρέμες ή λάδια πάνω της.
 5. Χρησιμοποιήστε το καπάκι roll-on για να εφαρμόσετε απαλά το προϊόν με τη μορφή κυκλικής εφαρμογής, χρησιμοποιώντας κυκλικές κινήσεις.

Χρήσιμες συμβουλές

Όταν χρησιμοποιείτε το TOM Thermochromic Application with Thermochromic Effect, προσπαθήστε να παρακολουθείτε τη θερμοκρασία του σώματός σας σε δωμάτια με θερμοκρασίες αέρα πάνω από 0C έως 25C. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείς την επίδραση του περιβάλλοντος στην αλλαγή χρώματος της εφαρμογής.

Για μέγιστη αξιόπιστη ανάγνωση, όταν αλλάζετε το χρώμα από μια πηγή σε άλλη, συνιστούμε μια περίοδο τουλάχιστον 15 λεπτών για την παρακολούθηση της εφαρμογής. Εάν το χρώμα της εφαρμογής εξακολουθεί να είναι διαφορετικό από το αρχικό χρώμα, σημαίνει ότι η θερμοκρασία σας είναι αυξημένη. Σε αυτή την περίπτωση, καλό είναι να ελέγξετε με ένα όργανο μέτρησης και να κάνετε τα απαραίτητα βήματα για να εντοπίσετε την αιτία της αύξησης.

Αγοράστε το TOM Thermochromic σας

ΕΩΣ 36,9°C

Το χρώμα της εφαρμογής είναι μαύρος

37.1 – 37.3°C

Το χρώμα της εφαρμογής είναι μωβ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 37,4°C

Το χρώμα της εφαρμογής είναι ροζ

Διεύθυνση

2760 Razlog, 5 Tsar Samuil Str.

Τηλέφωνο

(00) 359 892 238 257

Διεύθυνση Email

info@tom-bg.com