Group-7672.png

Εφαρμογή με
Θερμοχρωμική επίδραση

Το TOM Thermochromic είναι το πρώτο υγρό θερμόμετρο που εφαρμόζεται απευθείας στο δέρμα. Έως και 24 ώρες μετά την αρχική εφαρμογή, το προϊόν παρακολουθεί τις αλλαγές στη θερμοκρασία του σώματος.

Το προϊόν αλλάζει το χρώμα του, ανάλογα με τη θερμοκρασία του σώματός σας, γεγονός που επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση της νόσου, την προφυλακτική παρακολούθηση και την πρόληψη της υπερθέρμανσης ολόκληρου του σώματος.

Εφαρμογή με

Θερμοχρωμική επίδραση

Group-7670.svg

Изберете ТОМ

Термоиндикатор ТОМ

Защо да изберете ТОМ?

Запознайте се с ползите и приложенията на Термоиндикатор ТОМ.

Термоиндикатор ТОМ

ТОМ (Temperature Observation Meter) представлява температурен индикатор за прилагане върху кожни повърхности (контактна термография). ТОМ съдържа специализирани топлочувствителни пигменти, в чиито молекули са включени термохроматични течни кристали. 

При повишаване на телесната температура пигментите реагират, като променят цвета си. Чувствителността на измерването е изключително висока – отклонение до 0.1°С., за сравнение – електронните термометри могат да дадат до 1.5°C. За разлика от температурните ленти, при дермална апликация кристалите имат директен контакт с кожата, осигуряващ изключително висока прецизност на измерването.

Повишението на телесната температура (пирексия), в отговор на протичащо инфекциозно заболяване, е реакция на организма, която подпомага оздравителния процес. По време на настинка, грип, след ваксинация или други състояния, ТОМ осигурява възможност за продължителен мониторинг. 

Особено подходящ за домашна и външна употреба в затворени пространства (училища, детски градини, лечебни заведения, търговски площи и др.), по време на есенно-зимния период, за ограничаване разпространението на инфекциозни заболявания. Създаден като противоепидемична мярка.