Термоиндикатор ТОМ-7

Апликация с
Термохромен Ефект

TOM Thermochromic е първият течен термометър, който се нанася директно върху кожата. До 24-часа след първоначалното нанасяне, продуктът следи промените в телесната температура.

Продуктът променя цвета си, в зависимост от телесната температура, което позволява ранно откриване на заболяване, профилактично наблюдение и превенция от прегряване на тялото.

Апликация с

Термохромен Ефект

demo-attachment-95-Group-7670

Изберете ТОМ

Термоиндикатор ТОМ

Защо да изберете ТОМ?

Запознайте се с ползите и приложенията на Термоиндикатор ТОМ.

Термоиндикатор ТОМ

ТОМ (Temperature Observation Meter) представлява температурен индикатор за прилагане върху кожни повърхности (контактна термография). ТОМ съдържа специализирани топлочувствителни пигменти, в чиито молекули са включени термохроматични течни кристали. 

При повишаване на телесната температура пигментите реагират, като променят цвета си. Чувствителността на измерването е изключително висока – отклонение до 0.1°С., за сравнение – електронните термометри могат да дадат до 1.5°C. За разлика от температурните ленти, при дермална апликация кристалите имат директен контакт с кожата, осигуряващ изключително висока прецизност на измерването.

Повишението на телесната температура (пирексия), в отговор на протичащо инфекциозно заболяване, е реакция на организма, която подпомага оздравителния процес. По време на настинка, грип, след ваксинация или други състояния, ТОМ осигурява възможност за продължителен мониторинг. 

Особено подходящ за домашна и външна употреба в затворени пространства (училища, детски градини, лечебни заведения, търговски площи и др.), по време на есенно-зимния период, за ограничаване разпространението на инфекциозни заболявания. Създаден като противоепидемична мярка.